richtext1104

Torskeklubben

”Samtidig besluttedes at udvide rammen for disse selskabelige sammenkomster og forsøge at faa saa mange deltagere som mulig. Som navn for disse sammenkomster blev antaget Norske Herreaftener”.

Dette skriver Jacob Wisløff i ”Stortorskens Historie” i et referat fra det første ordenskanselli. Man vedtok å møtes en gang hver måned i vintersesongen. Det ble besluttet at vedtektene skulle være uskrevne, og at kun medlemmer av NU kunne bli faste deltakere i Norske Herreaftener. Dog skulle tilreisende nordmenn ha adgang som gjest av et medlem. Medlemmene skulle være norskfødte eller av norsk herkomst. Reglene er de samme i dag.

Sammenkomstene ble fra starten av avholdt den første fredag hver måned, første gang fredag 12. oktober 1917 på Hotel d’Angleterre. Til denne første herreaften hadde 27 meldt sin ankomst, men til senere aftener kom det så mange som 45 torskevenner. Samme år, i desember, ble det etter forslag fra tannlege Geo. Poulsen, avholdt en juleauksjon. Denne skulle bli en årlig tilbakevendende begivenhet på desembermøtet. Det innkomne beløpet skulle sette NUs styre i stand til hver jul å dele ut kontanter, matvarer, klær og brensel til nødlidende norske familier for på den måte å bringe glede og hjelp i jula. Den aller første juleauksjonen ga ca. 1 500 kroner, noe som tilsvarer ca. 50.000 kroner i dagens verdi.

”Norske Herreaftener”, som senere skulle få navnet Den Norske Klub, har gjennom alle år vært en sjenerøs bidragsyter til NU. I løpet av de 100 årene som er gått, er tusenvis av norskfødte personer hjulpet på ulike måter, og foreningen har i disse årene utbetalt betydelige beløp til understøttelse, husleiehjelp, reisepenger, osv.

 

TORSKEKLUBBEN
AMAGER BLVD. 111 A
DK–2300 KØBENHAVN

FORMANN@TORSKEKLUBBEN.DK