richtext1175

Arrangementer

De ulike norske foreninger og klubber holder stadig både faste og løse arrangementer. Formålet for alle disse er å samle medlemmene sosialt i hyggelig lag, til glede for det norske fellesskapet i Danmark.

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Under ses en oversikt over kommende arrangementer. Listen oppdateres løpende i takt med at nye arrangementer kommer på plass. Det tas forbehold for de til enhver tid gjeldende covid-19-regler.

eventsoverview1181

Torskeklubben 7 - 2022/2023

Sesongens syvende torskemøte

Dato:
13. april 2023 kl. 18:00 - 22:00
Sted:
Norges Hus - Amager Boulevard 111 A - 2300 København