richtext1104

OM

Den Norske Klub – ”Torskeklubben” – er en norsk herreklubb i København. Siden 1917 har klubben samlet nordmenn bosatt i Danmark til de tradisjonsrike torskeaftenene som i dag avholdes fast første torsdag hver måned fra oktober til april. Medlemmer og gjester møtes i klubbens faste tilholdssted siden 1972, Norges Hus.

Klubben har ingen vedtekter, men stiller to betingelser: at man er norskfødt eller av norsk avstamning, og at man er medlem av Norsk Understøttelsesforening i Kjøbenhavn.

Klubben styres i dag av en formann som er valgt for to år av gangen. ”Valgt” betyr i denne sammenheng at han er ”demokratisk utpekt” av foregående formann. Sammen med to medlemmer utgjør disse komitéen. Det er komitéen som står for gjennomføringen av torskeaftenene og andre arrangementer i klubbens regi.

Klubben ønsker å fremme det norske og de positive verdiene vi står for i hyggelige rammer. Klubben støtter også de mer sårbare nordmenn i København gjennom Norsk Understøttelsesforening.

 

”Når torsdagen kommer, og atter vi møtes,
da kommer vi alle og ingen skal nødes.
I «Klubben» vi letter alle sorgene glemmer,
for her er det samhold som hjertene stemmer.
Her møter vi nordmenn fra mange slags sogn,
her møtes vi riddere av lever og rogn.
Når torsdagen kommer og atter vi møtes,
da er det som sindet hos alle gjenfødes.”

Fra Ordensgilde 2. mai 1952, lettere tilpasset